• مراسم رونمایی از کتاب عکس گرفتن ، عکس ساختن

  • دفتر اول- بهانه های بهنام اعتمادی آذر

  • بهنام اعتمادی آذر سفیر اتیسم کاشان شد...

  • رونمایی از آلبوم دکلمه های عاشقانه بگذار در خیالت غرق شوم..

  • دکلمه های عاشقانه...

  • عاشقانه های بهنام اعتمادی آذر

طراحی : آرشاپرداز