• مراسم رونمایی از کتاب عکس گرفتن ، عکس ساختن

  • دفتر اول- بهانه های بهنام اعتمادی آذر

  • دفتر دوم-عاشقانه های بهنام اعتمادی آذر

  • بــــــــــــــــزودی طی مراسمی در تهران رونمایی میشود...

  • دکلمه های عاشقانه...

  • بهنام اعتمادی آذر سفیر اتیسم کاشان شد...

  • رونمایی از آلبوم دکلمه های عاشقانه

  • رونمایی از آلبوم دکلمه های عاشقانه بگذار در خیالت غرق شوم..

طراحی : آرشاپرداز